Sökmotoroptimering är nyckeln till framgång

SEO – Sökoptimering

SEO – din väg till bra synbarhet på Google

Sökoptimering genererar pengar

divider

SEO är en hörnsten för oss i arbetet med våra kunders digitala satsningar.

Företag med en bra hemsida och välfungerande sökmotoroptimering är ofta välmående.

”Viktigaste redskapet för framgångsrik marknadsföring”

SEO, som vi på svenska översätter med sökmotoroptimering, är strukturen som behövs på en webbsida för att den ska ranka högt bland resultaten vid sökningar på olika sökmotorer.

Rankingen av en webbsida sker automatiskt genom algoritmer och med ett underhållande och löpande arbete hjälper en SEO-konsult ert företag att lyfta fram positionerna.
SEO är centralt för företag som arbetar med digital marknadsföring och konkurrensen är knivskarp inom många branscher.
Beroende på hur konkurrensen ser ut inom ett specifikt område och hur många liknande verksamheter som arbetar aktivt med SEO så krävs det varierande många timmar för att optimera och underhålla en webbsida. Det är viktigt att sökoptimeringen riktar in sig på sökresultatens relevans så att rätt målgrupp hittar webbplatsens ägare.

Sökmotoroptimering, hur arbetar vi?

För att lyckas konvertera så många besökare som möjligt till kunder på en hemsida behöver vi relevanta sökord. Vi behöver också veta hur konkurrensen ser ut och inte minst så måste vi göra en utvärdering på hur mycket arbete som krävs för att optimera en webbplats. Vi följer noga hur väl implementeringarna slår ut och optimerar löpande.

Sökordsanalys

-Relevansen

-Antal sökningar som görs på ett ord/sökfras

-Konkurrenssituationen

Tillsammans med kunden tar vi fram sökord med hög relevans för verksamheten. Är det många sökningar som görs på ett relevant sökord så är det givetvis bra men det kan också betyda att konkurrensen är stor. Därför är det viktigt att välja sökord som är kompatibelt med verksamheten och webbplatsen så att en relevant målgrupp hittar rätt.

Nulägesanalys

-Kundens aktuella position för relevanta sökord

-Antal besökare

-Konverteringar

-Kvalité och struktur på hemsidan

För att kunna mäta vårt arbete med SEO:n måste vi veta var vi var när vi började. Genom att exempelvis registrera besöksstatistik i Google Analytics och att ta fram mätbara mål så kan vi utvärdera vårt arbete och förbättringarna som gjorts.

Mål

-Viket resultat vill vi uppnå?

Det är viktigt att ha tydligt uppsatta mål med arbetet. I Google Analytics mäter vi ex. hur många besökare som fyllt i ett kontaktformulär, gjort ett direktsamtal från mobilen eller besökt en viss målsida på hemsidan.

Struktur

– Relevanta flikar på startsidan som tar användaren till respektive undersida

– Definiering av målsidor för sökorden

-Rekommendationer av innehåll på respektive undersida samt brödtext på startsidan

-Titlar, rubriker och meta-description (används i en webbsidas huvud för att beskriva landningssidan) är exempel på åtgärder som är viktiga för SEO-arbetet.

Strukturen på hemsidan är helt avgörande för sökoptimeringen och samarbetet här mellan oss och kunden är viktig för en lyckad SEO.

Löpande arbete och utvärdering

-Uppföljning av gjorda implementeringar

-Strukturförändringar vid omslag av algoritmer

-Konkurrensanalys (förändringar)

-Eventuella rekommendationer för ändringar av innehåll

-Eventuella förändringar av relevanta sökfraser

Det kan hända att konkurrensen förändras på marknaden och sökorden eller att kunden förändrar sin verksamhet och behoven därefter. Vi följer upp på detta samt kraven från sökmotorernas algoritmer. Vi bevakar våra insatser och gör förändringar om det krävs.

Länkar (Offpage)

Idén med länkar till en hemsida är att uppskattade sajter blir länkade till från andra sidor som tycker innehållet är bra och relevant. Google premierar hemsidor som är populära och det gör också att länkkraft kan behövas för att en hemsida ska ranka högre. När länkstrukturen är bra med relevanta länkar så underlättar det SEO:n. Försiktighet behövs för arbete med länkar eftersom det kan ses som manipulation av en webbplacering om länkkraften inte är förtjänad vilket då ej är förenligt med Googles riktlinjer.

Uppföljning

-Placerings rapport varje månad

-Genomgång av arbete som gjorts samt kommande insatser.

Kommunikationen mellan oss och våra kunder är det viktigaste redskapet som vi har för en lyckad SEO. Alla förbättringar redovisas och dokumenteras och nödvändiga förändringar diskuteras, verifieras och implementeras i samförstånd

Personlig kommunikation och skickliga medarbetare är vår melodi

Det personliga mötet är vad vi utgår ifrån. Alla företag har olika behov och mål och det är först när vi förstått dessa som vi kan förädla kundens önskemål.